كجايي كه بي تو نميتونم

دلتنگي حس

 

 

دلتنگى...
حس نبودن کسی است که ، تمام وجودت یکباره
تمنای بودنش را می کند!!!

 

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1398برچسب:, ] [ 23:48 ] [ sara ] [ ]


خوابهايم

 

ﺑﻪ ﺧﻮﺍبهاﯾﻢ ﺳﺮﮎ ﻧﮑﺶ!

وقتی در لحظات بیداری ام حضور نداری...

 

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1398برچسب:, ] [ 23:47 ] [ sara ] [ ]


[ یک شنبه 5 خرداد 1398برچسب:, ] [ 23:53 ] [ sara ] [ ]


[ یک شنبه 5 خرداد 1398برچسب:, ] [ 23:52 ] [ sara ] [ ]


 

اگر سرت را روی سینه ام بگذاری؛

هیچ صدایی نخواهی شنید!

قلبِ من طاقت این همه خوشبختی را ندارد...

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:45 ] [ sara ] [ ]


انقدر

 

آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم!!!

فهمیده ام تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد ؛ به شرط اینکه درکش کنم!

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:45 ] [ sara ] [ ]


دلتنگي

نه اینکه زانو زده باشم...

نـه!

فقط دلتنگی سنگین است؛

همین!

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:43 ] [ sara ] [ ]


مدتيست

مدتیست یاد گرفته ام ، انسان مدرنی باشـم؛

و هــر بار که دلتنـگ میشــــوم ، بـه جای بغض و اشک

تنهـا به این جمله اکتفا کنـم:

هوای بـد این روزها ، آدم را افســرده میکنـد .

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:42 ] [ sara ] [ ]


لعنت

 

لعنت به هرچه تمام شدنی است!

حتی بعد از رفتنت هم ، دست از سرم بر نمیداری؟خودت عمرم را تمام کردی و یادت سیگارم را!!!

 

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:41 ] [ sara ] [ ]


تنها

“من” یک نقطه دارد ؛ من تنها هستم !
“تو” دو نقطه دارد پس تنها نیستی !!!

 

[ دو شنبه 28 مرداد 1392برچسب:, ] [ 23:40 ] [ sara ] [ ]